16 Yanvar 2018, Çərşənbə axşamı
Redaktordan

Redaktordan

Bu mənim, Dilbər Ramizqızının mətbəx saytıdır. Burada sizinlə mənim üçün ayrı bir dünya olan mətbəx haqqında faydalı və önəmli hesab etdiyim fikirlərimi bölüşəcəyəm.

Günün resepti

error: Content is protected !!