20 Mart 2018, Çərşənbə axşamı
Redaktordan

Redaktordan

Bu mənim, Dilbər Ramizqızının mətbəx saytıdır. Burada sizinlə mənim üçün ayrı bir dünya olan mətbəx haqqında faydalı və önəmli hesab etdiyim fikirlərimi bölüşəcəyəm.

error: Content is protected !!